Fly-Dressing Stipendium 2014


Fly-Dressing Stipendium 2014 tilldelas Ludvig Clarmo med motiveringen "Brett sportfiskekunnande, goda studieresultat och gott kamratskap".