Mönsterförteckning


Sammanställd av Allan Peterson

Ännu ett häfte från den gode Herr Peterson. Det är nu inte bara ett häfte med en massa mönster uppräknade, utan här har författaren även skrivit lite kring flugornas tillkomst, historia och bakgrund, men även en del om hur den bäst skall fiskas. Tar upp 67 torr- och våtflugor, 7 nymfer och 6 streamers.

20 sidor, häfte


Art. nr: AP2


Relaterade produkter


Återförsäljare nära dig