Czech Hot Spot Dubbing


Många czechnymffiskare vill förse sina nymfer med en huggpunkt i någon klar, gräll färg. Här finns nu vår Hot Spot Dubbing perfekt för ändamålet.


Bloody Red

Art. nr: JS-HSD-26

Chartreuse

Art. nr: JS-HSD-04

Orange

Art. nr: JS-HSD-12

UV Pink

Art. nr: JS-HSD-18