Gräsand (Fan Wing)


Sidfjärdrar från gräsand. Används mest till våtflugor och Fanwing torrflugor men även till en del imitations mönster. Levereras  storlekssorterade i påse.

V5001 Natur

V5001-OL Olive

V5001-Y Yellow


Art. nr: V5001