Gräsandsvingpenna Blå


Vingpennor från gräsand. Används mest till våtflugor som Butcher och Heckham men även en del imitations mönster har detta materialet i sig.


Art. nr: V5011