Skata (Magpie)


Stjärt och vingpar från skata. Ett material som används till ryggsköld på skalbaggsimitationer och vingar på våtflugor.

V5123 Komplett vingpar

V5124 Komplett stjärt


Art. nr: V5123 - V5124


Relaterade produkter


Återförsäljare nära dig