Torrflugefiske Lars-Åke Olsson


Allt du behöver veta om fiske efter öring och harr med torrfluga i strömmande vatten av en av Skandinaviens kunnigaste och skickligaste flugfiskare. Filmen innehåller saker som:

- Vart står fisken?
- Hur fiskar du torrfluga när fisken inte vakar?
- Vilka flugor ska du använda och när?
- Lars-Åke binder sina bästa flugmönster. 
- Hur ska en tafs vara uppbyggd?
- Kastteknik, tips om spön, linor och annan utrustning, m.m.

Dessutom bilder på flugan ur fiskens synvinkel som avslöjar myten om hacklet och den högt flytande torrflugan samt spännande fiskesekvenser i vackra miljöer.


Art. nr: MMD14